LAAT UW MACHINES KEUREN DOOR

LAAT UW MACHINES KEUREN DOOR

LAAT UW MACHINE KEURING UITVOEREN DOOR

KEURINGMACHINES.NL

Via keuringmachines.nl kunt u uw hoogwerker, intern transport materieel (bijvoorbeeld een heftruck, reachtruck of stapelaar), verreiker of ander materieel aanbieden voor de jaarlijkse veiligheidskeuring.

Via keuringmachines.nl kunt u uw hoogwerker, intern transport materieel (bijvoorbeeld een heftruck, reachtruck of stapelaar), verreiker of ander materieel aanbieden voor de jaarlijkse veiligheidskeuring.

Via keuringmachines.nl kunt u uw hoogwerker, intern transport materieel (bijvoorbeeld een heftruck, reachtruck of stapelaar), verreiker of ander materieel aanbieden voor de jaarlijkse veiligheidskeuring.

IS UW MACHINE TOE AAN DE VOLGENDE KEURING ?

IS UW MACHINE TOE AAN DE VOLGENDE KEURING ?

IS UW MACHINE TOE AAN DE VOLGENDE KEURING ?

Keuringmachines.nl

U ontvangt automatisch bericht als de keuring van uw machine ten einde loopt.

U ontvangt automatisch bericht als de keuring van uw machine ten einde loopt.

U ontvangt automatisch bericht als de keuring van uw machine ten einde loopt.

NEN3140 KEURING

Elektrische apparaten en gereedschappen eenvoudig laten keuren door keuringmachines.nl

Elektrische apparaten en gereedschappen eenvoudig laten keuren door keuringmachines.nl: zorgvuldig testen door onze keurmeesters en gelijktijdig reparaties uitvoeren. Wel zo efficiënt!

Elektrische apparaten en gereedschappen eenvoudig laten keuren door keuringmachines.nl: zorgvuldig testen door onze keurmeesters en gelijktijdig reparaties uitvoeren. Wel zo efficiënt!

previous arrow
next arrow
Slider

Tarieven

Keuringmachines.nl

MACHINE KEURING HOOGWERKER

KEURING OP LOCATIE MOGELIJK
UITGEBREIDE RAPPORTAGE
KEURING UITGEVOERD DOOR ERVAREN KEURMEESTERS
UITVOEREN VAN ONDERHOUD EN REPARATIE MOGELIJK

vanaf

€ 75,-

OFFERTE AANVRAGEN

MACHINE KEURING INTERN TRANSPORT

KEURING OP LOCATIE MOGELIJK
UITGEBREIDE RAPPORTAGE
KEURING UITGEVOERD DOOR ERVAREN KEURMEESTERS
UITVOEREN VAN ONDERHOUD EN REPARATIE MOGELIJK

vanaf

€ 75,-

OFFERTE AANVRAGEN

MACHINE KEURING VERREIKER

KEURING OP LOCATIE MOGELIJK
UITGEBREIDE RAPPORTAGE
KEURING UITGEVOERD DOOR ERVAREN KEURMEESTERS
UITVOEREN VAN ONDERHOUD EN REPARATIE MOGELIJK

vanaf

€ 250,-

OFFERTE AANVRAGEN

MACHINE KEURING MASTINSPECTIE

INSPECTIE OP LOCATIE MOGELIJK
I.P.V. WEKEN SLECHTS ENKELE UREN STILSTAND
UITGEBREIDE RAPPORTAGE
INCLUSIEF VIDEOBEELDEN
UITVOERING DOOR ERVAREN KEURMEESTERS
vanaf

€ 300,-

OFFERTE AANVRAGEN

Een selectie van

Onze klanten

Een overzicht van

Onze diensten

Keuring hoogwerker

Machine Keuring: Hoogwerker

Onze ervaren keurmeesters kunnen de jaarlijkse veiligheidskeuring van alle types hoogwerkers uitvoeren. Machinekeuring van masthoogwerker en schaarhoogwerker tot de grootste rups, spinrups of telescoop hoogwerker is voor ons geen enkel probleem. Onze specialisten hebben tientallen jaren ervaring en kunnen indien gewenst meteen onderhoud of reparaties uitvoeren.

Keuring heftruck

Machine Keuring: Intern Transport

Voor alle machinekeuringen van interne transport machines kunt u bij ons terecht. De verplichte jaarlijkse keuring voor bijvoorbeeld uw heftruck, reachtruck of stapelaar maar ook pallettrucks kunnen we voor u verzorgen. We doen dit bij u op locatie op een moment dat het u het beste past. Ook alle administratie nemen wij uit handen; het rapport ontvangt u zowel op papier als digitaal. Wij kunnen u altijd kosteloos een kopie verstrekken en bovendien krijgt u automatisch en ruim op tijd bericht voordat de volgende keuring moet plaats vinden.

Keuring verreiker

Machine Keuring: Verreiker

Wij kunnen ook de ook jaarlijks verplichte machine keuring van uw verreiker uitvoeren. De machinekeuring van een verreiker voeren wij altijd uit inclusief de bijhorende hulpstukken. Wilt u uw verreiker laten keuren op het moment dat het u past, tussen 2 projecten door, geen enkel probleem, wij zijn namelijk flexibel in onze planning en ook last minute oproepbaar.

Keuring minigraver

Machine Keuring: Minigraver

Ook voor uw minigraver kunt u bij keuringmachines.nl terecht. Staat uw machine op een lopend project en loopt de keuring af? Geen probleem. Onze keurmeesters kunnen uw minigraver namelijk op locatie keuren. De stilstand wordt daarmee tot een minimum beperkt.

Keuring machines NEN3140

Machine Keuring: NEN 3140

Ook de keuring van uw elektrische apparatuur dient periodiek uitgevoerd te worden. Onze keurmeesters keuren uw apparatuur volgens de NEN3140 norm en geven u vervolgens een uitgebreid rapport van de gekeurde apparatuur. Om te beoordelen of de keuring van het apparaat jaarlijks of met grotere intervallen kan worden uitgevoerd houdt de keurmeester o.a. rekening met de leeftijd van het apparaat, evenals de staat van het apparaat en de intensiviteit van het gebruik van het apparaat.

Camera inspectie mast

Machine Keuring: Mastinspectie

De mastinspectie, welke door de fabrikant bij verschillende machines wordt voorgeschreven, wordt door ons uitgevoerd met een speciaal hiervoor uitgeruste camera. Het grote voordeel is dat de mast niet hoeft te worden gedemonteerd wat normaal gesproken enkele dagen tot soms weken stilstand betekent. De door ons uitgevoerde mastinspectie neemt niet meer dan enkele uren in beslag. Daarom kunt u nog dezelfde dag verder met uw project. U ontvangt een uitgebreid rapport inclusief video rapportage van de mastinspectie.

Wij keuren o.a. de volgende

Merken

Informatie via de

Meest gestelde vragen

De verplichting voor keuring van de diverse machines is beschreven in verschillende documenten:

 • Hoogwerkers dienen volgens de norm EN 280 minimaal 1x per jaar te worden gekeurd.
 • (Rol)steigers, ladders en trappen moeten volgens het Arbeitsomstandighedenbesluit art. 7.34 regelmatig worden gekeurd. VCA eist een keuring minimaal 1x per jaar en dit wordt dan ook algemeen als leidraad aangehouden.
 • Heftrucks, reachtrucks en divers ander intern hefmaterieel dienen volgens het Arbeitsomstandighedenbesluit art. 7.20 minimaal 1x per jaar te worden gekeurd.
 • Kranen met een bedrijfslast van 2 ton of meer dienen 1x per jaar te worden gekeurd volgens het Warenwetbesluit Machines art. 6d.
 • De keuringsintervallen van elektrische apparaten volgens de NEN 3140 is afhankelijk van een aantal factoren:
  – Frequentie van het gebruik
  – Deskundigheid van de gebruiken
  – De omgeving waarin het apparaat wordt gebruikt
  – De kans op beschadiging
  De keurmeester zal aan de hand van bovenstaande criteria een interval bepalen. Dit kan variëren van een inspectie van 1x per 5 jaar tot een jaarlijkse inspectie.
 • Inspecties van masten dienen overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant te worden uitgevoerd. Veel voorkomende intervallen zijn: 3, 4 of 5 jaar.

Voor alle bovenstaande machines/apparatuur geldt dat er een administratie dient te worden bijgehouden met bewijsstukken van onderzoeken en beproevingen.

Voor alle machines geldt: 1x per jaar.

Uitzonderingen hierop zijn:
Een mobiele kraan of torenkraan, die behoort tot een bij ministeriële regeling omschreven categorie, moet ten hoogste 24 maanden na de eerste ingebruikneming worden gekeurd en vervolgens telkens na verloop van ten hoogste vierentwintig maanden.

Hijskranen met een lastmoment van 10 tonmeter of meer en verreikers welke onder andere worden gebruikt als een hijskraan met een capaciteit van 10 tonmeter of meer moeten om het jaar TCVT gekeurd te worden. Ook dit kunnen wij verzorgen. In de tussenliggende jaren kan een normale keuring worden uitgevoerd.

Mastinspecties dienen overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant te worden uitgevoerd. Veel voorkomende intervallen zijn: 3, 4 of 5 jaar. Kijk hiervoor in de handleiding van uw machine of neem hiervoor contact met ons op.

Elektrische apparaten moeten periodiek worden gekeurd. De keurmeester zal aan de hand van bepaalde criteria een interval bepalen. Dit kan variëren van een inspectie van 1x per 5 jaar tot een jaarlijkse inspectie.

De machine keuring omvat een gedegen inspectie van de machine. De bevindingen worden opgenomen in een uitgebreid rapport, welke door de keurmeester met u wordt besproken. Het rapport ontvangt u zowel digitaal als op papier.

Bij goedkeuring van de machine ontvangt u een goedkeuringssticker. U ontvangt van ons tijdig bericht als de machine weer aan de volgende keuring toe is.

Als er geen tekortkomingen zijn wordt de machine meteen voorzien van een goedkeuringssticker. Als er wel tekortkomingen zijn kunnen deze na het verhelpen hiervan schriftelijk worden afgemeld. De goedkeuringssticker wordt dan door ons toegezonden.

Tekortkomingen kunnen eventueel ook door de keurmeester worden verholpen. Dit is echter niet in het keuringstarief inbegrepen.

Aangezien onze keurmeesters de gehele machine voor de keuring grondig inspecteren zullen ook eventuele reparatie- of onderhoudspunten hen in het oog springen. Indien gewenst krijgt u na de machine keuring een advies uitgebracht zodat u altijd op de hoogte bent van de staat van uw machine. Aan de hand hiervan kunt u besluiten nemen met betrekking tot het uitvoeren van eventuele reparaties of onderhoud.

Ook voor onderhoud en reparatie kunt u bij ons terecht. Wij bieden servicecontracten aan waarbij de keuring, het onderhoud en de hiervoor benodigde onderdelen en materialen zijn inbegrepen.

Er zijn drie mogelijke uitkomsten van een keuring

1 – Goedkeuring, eventueel met advies tot reparaties of onderhoud
2 – Afkeuring zonder direct gevaar voor de veiligheid
3 – Afkeuring met direct gevaar voor de veiligheid

Goedkeuring, eventueel met advies tot reparaties of onderhoud.
In de meeste gevallen, zeker als de machine goed is onderhouden, zal de machine bij de keuring goedgekeurd worden. Op de machine wordt de goedkeuringssticker aangebracht en u krijgt het bijhorende inspectierapport voor uw eigen administratie toegezonden.

Afkeuring zonder direct gevaar voor de veiligheid
Bij afkeuring zonder direct gevaar voor de veiligheid mag de machine gewoon gebruikt worden. U ontvangt het inspectierapport met een lijst met afkeurpunten, welke opgelost moeten worden voordat de machine de goedkeuring krijgt. Na herstel van de afkeuringspunten en melding hiervan, dit kan eenvoudig via e-mail, ontvangt u de goedkeuringssticker.

Afkeuring met direct gevaar voor de veiligheid
Bij afkeuring met direct gevaar voor de veiligheid mag de machine niet meer worden gebruikt totdat de betreffende afkeuringspunten zijn hersteld. Na herstellen dient bovendien een herkeuring uitgevoerd te worden. Wanneer uw materieel regelmatig goed onderhouden wordt komt een afkeuring met direct gevaar voor de veiligheid bijna niet voor. Over het algemeen komen alleen bij erg oud materieel, materieel dat regelmatig te zwaar wordt belast of materieel dat niet wordt onderhouden ernstige gebreken voor.

Vindt meer informatie in onderstaande

Artikelen

Mastinspectie Aichi (rups) hoogwerker

Volgens fabrieksvoorschriften moeten alle mastkabels van zowel uw Achi hoogwerker als uw Aichi rupshoogwerker, elke 4 jaar gecontroleerd worden.

Deze mastinspectie kunnen wij door middel van een speciale camera voor u uitvoeren. De mast hoeft voor deze camera inspectie niet gedemonteerd te worden en zorgt daardoor voor een enorme tijd- en kostenbesparing. Met onze speciale camera duurt de mastinspectie van uw Aichi hoogwerker of uw Aichi rupshoogwerker slechts ca. 2 uur per hoogwerker. Doordat de mast niet uit elkaar hoeft bespaart u hoge monteurkosten. Bovendien wordt de stilstand tot ca. 2 uren beperkt.

Is uw Aichi (rups-)hoogwerker aan de mastinspectie toe, vraag dan vrijblijvend een prijsopgave aan. Wij kunnen bovendien de datum in ons systeem toevoegen zodat u periodiek hierover op tijd bericht krijgt. Op deze manier heeft u de inspectie van uw Aichi hoogwerker of rupshoogwerker op tijd geregeld en voldoet u altijd aan de vereiste regelgeving.

FAQ

Hoe vaak moet ik een mastinspectie laten uitvoeren?

Bij de meeste Aichi hoogwerkers of Aichi rupshoogwerkers moeten de mastkabels elke 4 jaar gecontroleerd worden. U kunt de frequentie voor uw specifieke hoogwerker vinden in de service manual. Ontbreekt de documentatie van uw hoogwerker, vraag dan de betreffende informatie bij ons aan.

Moet ik zelf de keuringsdatum onthouden?

Nee, als u ons de gegevens eenmalig doorgeeft, houden wij in ons geautomatiseerde systeem bij wanneer uw Aichi rupshoogwerker toe is aan de mastinspectie. U krijgt dan ruim op tijd bericht en kunt de mastinspectie inplannen waar en wanneer u dat uitkomt.

Waar moet de mastinspectie plaats vinden?

Dit kan op locatie. De hoogwerker hoeft niet naar onze werkplaats gebracht te worden, wij kunnen de mastinspectie bij u of op een andere (werk)locatie uitvoeren.

Voldoet deze mastinspectie aan de wettelijke eisen?

Ja. De mastinspectie voldoet aan de in de Arbo-wetgeving gestelde NEN/Artikel.
U krijgt een rapport op papier en digitaal, en een video opname van de inspectie. Hiermee kunt u bij een eventuele Arbo-controle aantonen dat u aan de wettelijke inspectie eisen hebt voldaan.

Wat als ik het keuringsrapport kwijt raak?

Geen probleem, wij bewaren alles digitaal en beveiligd dus sturen indien gewenst per direct een gratis kopie.

Kan de keurmeester ook andere werkzaamheden uitvoeren?

Ja, onze keurmeesters hebben veel ervaring en servicebus met mobiele werkplaats bij zich. Mocht het nodig zijn dan kunnen ze ook onderhoud, reparaties of een complete veiligheidskeuring uitvoeren. Dit is niet alleen mogelijk voor Aichi (rups)hoogwerkers maar ook voor alle andere merken.

Onze

Contactgegevens

Keuringmachines.nl

Vestiging Harkema
De Rysloane 2
9281 KM Harkema

Vestiging Drachten
Da Vincilaan 19
9207 JN Drachten

Tel: 0512-364499
Mail: info@keuringmachines.nl

Neem contact met ons op:  Offerte aanvragen